Trò chơi thoát phòng trong một ngôi nhà

Với chuột, thu thập tất cả các đối tượng sẽ giúp bạn ra khỏi ngôi nhà này.

Tất cả trò chơi
Tro-choi-thoat-phong-trong-mot-ngoi-nha
80% yêu thích trò chơi