Trò chơi Escape Room đen

Trong trò chơi này, bạn thoát khỏi phòng.bị khóa và trong bóng tối.. Khám phá phòng để tìm các đối tượng sẽ giúp bạn thoát.

Sự chú ý.khoảng thời gian, khi cơ thể của bạn nguội đi như bạn.

Tất cả trò chơi
Trò-chơi-escape-room-đen
75% yêu thích trò chơi