Quan sát trò chơi

Bạn có một vài phút để tìm các đối tượng trong căn phòng này.
Hãy là càng nhanh càng tốt.

Tất cả trò chơi
Quan-sat-tro-choi
50% yêu thích trò chơi