Điểm và Click vào trò chơi với một con khỉ

Sử dụng chuột để giúp các con khỉ được hạnh phúc như có thể.

Tất cả trò chơi
Điểm-và-click-vào-trò-chơi-với-một-con-khỉ
85% yêu thích trò chơi