Cho phép mình để bắt tay vào một loạt các cuộc phiêu lưu thú vị và nguy hiểm.
Thể loại này cung cấp phải đối mặt với quái vật, chạy trốn cảnh sát, làm một nhiệm vụ ...