Click vào điểm và trò chơi với Detective

Nó kháng cáo cho bạn sau khi cơ thể đã được tìm thấy trong hội trường của gương tại Fairgrounds.
Charles Ringer, chú hề, được coi là một trong những kẻ tình nghi chính.
Nhưng thực sự anh ta? Á bạn để tìm thủ phạm.

Tất cả trò chơi
Click-vào-điểm-và-trò-chơi-với-detective
84% yêu thích trò chơi