ห้องหนีเกมในโรงแรม

คุณจะถูกล็อคในโรงแรมมองไปรอบ ๆ ห้องหนึ่งหลังจากที่อื่น ๆ ที่จะหาทางออก

เกมทั้งหมด
ห้องหลบหนีพฤหัสบดีในโรงแรม
62% รักเกมนี้