แฟลชเกมรูหนี

คุณจะถูกล็อคอยู่ในห้องพยายามที่จะหลบหนีโดยการช่วยให้คุณวัตถุรอบ ๆ ตัวคุณ

เกมทั้งหมด
ห้องหลบหนีพฤหัสบดีในแฟลช
72% รักเกมนี้