เกมหนีห้องสีดำ

ในเกมนี้คุณจะหลบหนีห้องล็อคและอยู่ในความมืด. สำรวจห้องที่จะหาวัตถุที่จะช่วยให้คุณหลบหนี

ความสนใจล่าช้าเวลาที่ร่างกายของคุณเย็นที่สุดเท่าที่คุณ!

เกมทั้งหมด
ห้องหลบหนีพฤหัสบดีในที่มืด
75% รักเกมนี้