ห้องหนีเกม - ประตู

คุณตื่นขึ้นมาโดยไม่ทราบว่าวิธีการที่คุณเป็นเจ้าของที่ดินในห้องนี้
ขุดเข้าไปในบ้านนี้สำหรับปมที่จะช่วยให้คุณออก

เกมทั้งหมด
ห้องหลบหนีพฤหัสบดีประตู
43% รักเกมนี้