ห้องหนีเกมกับนักฆ่า

คุณเพียงแค่ความมุ่งมั่นที่การฆาตกรรมหนีก่อนตำรวจมาถึง
หาวิธีออกไปจากห้องนี้โดยเร็ว!

เกมทั้งหมด
ห้องหลบหนีพฤหัสบดีกับฆาตกร
64% รักเกมนี้