เกมสังเกตการณ์

คุณมีเวลาไม่กี่นาทีเพื่อหาวัตถุมากขึ้นในห้องนี้
เป็นคนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้!

เกมทั้งหมด
ชุดของการสังเกต
66% รักเกมนี้