Online Game Point եւ սեղմեք

Սեղմեք օբյեկտների հետ մկնիկի հավաքել օբյեկտները եւ առաջ շարժվել պատմության մեջ.

Բոլոր ֆուտբոլիստներին
Online-game-point-եւ-սեղմեք
44% սիրում այս խաղը