Set od policijske istrage

Tri osobe su osumnjičeni da su počinili ubojstvo, samo jedan od njih i doista kriv.
Prikupiti tragove i naći krivca!.

Sve igre
Set-od-policijske-istrage
78% volim ovu igru