תצפית במשחק

יש לך כמה דקות כדי למצוא חפצים נוספים בחדר הזה.
להיות מהר ככל האפשר!.

כל המשחקים
תצפית-במשחק
50% אוהב את המשחק הזה