משחק בריחה חדר עם מיקי

מיקי נעול בחדרו לשכבה, באמצעות אל לצאת.

כל המשחקים
משחק-בריחה-חדר-עם-מיקי
76% אוהב את המשחק הזה