בריחה חדר עם העכבר

באמצעות העכבר כדי לצאת בשלום מהמלכודת שאליה היא מנוסחת.

כל המשחקים
בריחה-חדר-עם-העכבר
74% אוהב את המשחק הזה