בריחה חדר בבית

השתמש את האובייקטים מסביב לך לצאת מהבית הזה.

כל המשחקים
בריחה-חדר-בבית
74% אוהב את המשחק הזה