בייבי ניהול

מישהו דופק על הדלת. אתה פותח ורואה תינוק הגיש רק את הדלת שלך עם פתק מבקש ממך להגן.
תמדוד את?.

כל המשחקים
בייבי-ניהול
77% אוהב את המשחק הזה