Pwen ak avanti Klike ak yon golwa (vwayaj yo nan plizyè nan Reemus 2)

Reemus ak Liam diskite tou dousman yo boule nan dife a lè yon bèt etranj atake yo, epi yo pran kouri dèyè yo.
Ede Duo a chape anba epi jwenn refij pou nwit lan la!.

Tout jwèt
Pwen-ak-avanti-klike-ak-yon-golwa-vwayaj-yo-nan-plizye-nan-reemus-2
69% renmen jwèt sa a