Buscar nesta categoría, unha selección do tipo de xogos.escapar do cuarto..
Vostede sabe que os xogos onde está encerrado nun cuarto, e debe atopar unha saída a usar os obxectos ao seu redor!.