نقطه پنجشنبه و کلیک - بازگشت بازدید کنندگان

مثل حلزون حرکت کردن و slobbering بیگانه برای دور دوم از بازدید کننده است. هدف این است که در همین حال، شما باید این مثل حلزون حرکت کردن در این ماجراجویی همراهی.

همه بازی ها
نقطه-پنجشنبه-و-کلیک-بازگشت-بازدید-کنندگان
78% عاشق این بازی