بازی فرار اتاق کریسمس

هدف شما در این نقطه و بازی کلیک است که برای پیدا کردن راهی برای خروج از اتاق که در آن به دام افتاده شما.

همه بازی ها
بازی-فرار-اتاق-کریسمس
68% عاشق این بازی