Paparazzi نقطه و کلیک کنید

بازی به عنوان paparazzi و اقدام تحریک از طریق کلیک کردن بر روی عناصر تزئینی با ماوس است. هدف این است که به خطر انداختن عکس از افراد مشهور است.

همه بازی ها
Paparazzi-نقطه-و-کلیک-کنید
72% عاشق این بازی