نقطه پنجشنبه و با موجودات فرازمینی کلیک کنید

بیگانه همه آمپول را به قتل رسانده است، از آن باقی مانده تنها به شما. آن را یافتن و کشتن آن را قبل از آن را ندارد.

همه بازی ها
نقطه-پنجشنبه-و-با-موجودات-فرازمینی-کلیک-کنید
76% عاشق این بازی