نقطه و زمستان اینجا را کلیک کنید

نقطه کلیک کنید و طول می کشد که در فصل زمستان است. استفاده از موس خود را به جمع آوری اقلام و علت اقدام کنید.

همه بازی ها
نقطه-و-زمستان-اینجا-را-کلیک-کنید
60% عاشق این بازی