نقطه و در یک نوار کلیک کنید (در شب قبل)

شب قبل از نقطه کلیک کنید و طول می کشد که روز بعد از یک شب مست است.
این بازی شامل بازی های چند مینی که تنها با ماوس انجام میشود.

همه بازی ها
نقطه-و-در-یک-نوار-کلیک-کنید-در-شب-قبل
82% عاشق این بازی