جستجو در یاد

در این نقطه و بازی کلیک کنید، شما به عنوان یک مرد جوان که Pliskin حافظه خود را از دست داده است بازی کند. او خاطرات خود را پیدا!

همه بازی ها
جستجو-در-یاد
62% عاشق این بازی