بازی نقطه و با یک میمون کلیک کنید

با استفاده از ماوس به میمون ها کمک می کند تا به عنوان خوشحال که ممکن است.

همه بازی ها
بازی-نقطه-و-با-یک-میمون-کلیک-کنید
67% عاشق این بازی