نقطه کلیک کنید و در هاوایی (هکتار ساحل 2)

برایان و خانواده اش به تعطیلات در هاوایی فارغ التحصیلی خواهر او را به جشن می گیرند.
هنگامی که در هتل، برایان متوجه شد که بسیاری از کسب و کار خود را از بین رفته اند، اما او pase؟

همه بازی ها
نقطه-کلیک-کنید-و-در-هاوایی-هکتار-ساحل-2
60% عاشق این بازی