نقطه پنجشنبه و کلیک کنید آزاد (در حال یک قسمت 4)

در این نقطه و بازی کلیک است که می گیرد در فضا، شما باید برای پیدا کردن سرنخ دکتر Rycroft جمع آوری است.
مراقب باشید چرا که از شر موجودات رومینگ در این نزدیکی هست.

همه بازی ها
نقطه-پنجشنبه-و-کلیک-کنید-آزاد-در-حال-یک-قسمت-4
66% عاشق این بازی