Παρατήρηση παιχνίδι

Έχετε μερικά λεπτά για να βρείτε περισσότερα αντικείμενα σε αυτό το δωμάτιο.
Να είστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα!.

Όλα τα παιχνίδια
Παρατήρηση-παιχνίδι
50% αρέσει αυτό το παιχνίδι