Αποδράστε δωμάτιο σε ένα σπίτι

Χρησιμοποιήστε τα αντικείμενα γύρω σας για να βγούμε από αυτό το σπίτι.

Όλα τα παιχνίδια
Αποδράστε-δωμάτιο-σε-ένα-σπίτι
70% αρέσει αυτό το παιχνίδι